Иди, товарищ, к нам в колхоз!

В. С. Кораблева, 1930 г.