Николай Михайлович Карамзин

А. Т. Венецианов. 1828 г.